Quản trị dự án đầu tư

Đầu tư là một hoạt động kinh tếvà là một bộphận hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của các đơn vịnói riêng. Mỗi hoạt động đầu tư được tiến hành với rất nhiều công việc có những đặc điểm kinh tế -kỹthuật đa dạng. Nguồn lực cần huy động cho hoạt động đó thường rất lớn. Thời gian thực hiện và kết thúc đầu tư, nhất là việc thu hồi đầu tưvốn đã bỏra, hoặc đem lại những lợi ích cho xã hội, là một quá trình có thời gian dài. Do đó , đểsửdụng có hiệu quảcác nguồn lực đã chi cho công cuộc đầu tư, đem lại lợi ích kinh tếxã hội lớn nhất cho đất nước, ngành và các đơn vị, một trong những vấn đềquan trọng có tính chất quyết định ủa mọi công cuộc đầu tưlà những người trực tiếp quản lý điều hành quá trình đầu tưvà thực hiện đầu tưphải được trang bị đầy đủcác kiến thức vềhoạt động đầu tưvà dựán đầu tư. Để đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tưtrong nền kinh tếnói chung, trong các đơn vị, doanh nghiệp BCVT nói riêng, môn học “Quản trịdựán đầu tư” đã ra đời và được giảng dạy cho hệ đại học chính quy, tại chức, từxa thuộc ngành Quản trịkinh doanh tại Học viện Công nghệ BCVT. Cùng với quá trình giảng dạy, môn học ngày càng được hoàn thiện và được đánh giá là rất cần thiết và bổích phục vụviệc quản lý hiệu quả đầu tư. Sách hướng dẫn học tập“Quản trịdựán đầu tư” là tài liệu chính thức sửdụng giảng dạy và học tập cho sinh viên hệ đào tạo đại học không tập trung ngành Quản trịkinh doanh. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần với 13 chương đềcập những kiến thức thiết thực về quản trịdựán đầu tư. Trong đó phần 1 trình bày vềdựán đầu tưvà lập dựán đầu tư. Phần 2 trình bày vềthẩm định dựán đầu tư. Phần 3 trình bày vềquản lý dựán đầu tư. Trong lần biên soạn này, tác giảcó kếthừa một sốnội dung của Giáo trình Lập và quản lý dựán đầu tư của Học viện Công nghệBưu chính Viễn thông, nhà xuất bản Bưu điện xuất bản năm 2003 do tác giảlàm chủbiên và có những sửa đổi, bổxung quan trọng hướng tới yêu cầu bảo đảm tính thực tiễn Việt nam, cơbản và hiện đại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC