Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh

Các loại hình doanh nghiệp: Đâu là loại hình phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn

Các loại hình doanh nghiệp: Đâu là loại hình phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn


Với sự ra đời của Luật Doanh nghiệp vào năm 1999, số lượng doanh nghiệp đăng ký chính thức đã tăng lên nhanh chóng với hơn 250.000 doanh nghiệp được đăng ký mới trong vòng 8 năm vừa qua. Mục tiêu đạt được 500.000 doanh nghiệp đăng ký chính thức vào năm 2010 là hoàn toàn có tính khả thi cao. Với s ...


Giấy phép và điều kiện kinh doanh ở Việt Nam: Thực trạng và con đường phía trước

Giấy phép và điều kiện kinh doanh ở Việt Nam: Thực trạng và con đường phía trước


Sau gần hai thập kỉ cải cách, hệ thống giấy phép, điều kiện kinh doanh hiện hành ở Việt Nam đã được thay đổi đáng kể nhằm bảo hộ một cách có hiệu quả hơn quyền tự do kinh doanh của người dân. Mặc dù vậy, muốn đạt được chỉ tiêu nửa triệu doanh nghiệp vào năm 2010 và trở thành một nước công nghiệp ...


CCAP - Doanh nghiệp mũ đỏ trong hệ thống nghiên cứu Trung Quốc

CCAP - Doanh nghiệp mũ đỏ trong hệ thống nghiên cứu Trung Quốc


Những năm đầu của thập kỷ 80 sự thần kỳ của Trung Quốc bắt đầu với công cuộc cải tổ trong khu vực nông thôn. Sự bùng nổ Doanh nghiệp Hương trấn (TVE) hay còn gọi là các doanh nghiệp mũ đỏ, một sự kết hợp giữa quản lý nhà nước và điều hành tư nhân, hoạt động theo cơ chế thị trường đã giúp nông thôn T ...


Tác động của việc thay thế hệ thống cấp phép bằng hệ thống đăng kí đối với các doanh nghiệp có vồn đầu tư nước ngoài

Tác động của việc thay thế hệ thống cấp phép bằng hệ thống đăng kí đối với các doanh nghiệp có vồn đầu tư nước ngoài


Việt Nam đã hoàn thành 9 vòng đàm phán với Tổ chức Thửơng mại Thế giới (WTO) và đang tiếp tục các nỗ lực với hy vọng gia nhập WTO vào cuối năm 2005, trong đó Nhà nửớc Việt Nam đã cam kết sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới 22 luật, pháp lệnh nhằm thực hiện các nguyên tắc của WTO về đối xử quốc ...


Đánh giá 6 tháng thi hành luật doanh nghiệp 2005

Đánh giá 6 tháng thi hành luật doanh nghiệp 2005


Kinh nghiệm chỉ ra rằng việc thường xuyên đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật là một việc làm không thể thiếu và có ý nghĩa rất lớn trong quá trình ban hành, hoàn thiện và thực thi pháp luật. Ở một số nước, công việc này được quy định ngay ở trong nội dung của luật và được thực hiện mộ ...


Phân tích chuẩn đoán tỉnh Quảng Nam - Chỉ số năng lực cạnh tranh về môi trường kinh doanh cấp tỉnh

Phân tích chuẩn đoán tỉnh Quảng Nam - Chỉ số năng lực cạnh tranh về môi trường kinh doanh cấp tỉnh


1. Tổng quan vềChỉ sốnăng lực cạnh tranh cấp Tỉnh 2. Chỉ sốPCI của Quảng Nam –Các chỉ sốthành phần cao, thấp và trung bình – So sánh với các tỉnh khác thuộc vùng Ven biển miền trung 3. Kết luận và khuyến nghị


Nghiên cứu thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh tại 1200 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai

Nghiên cứu thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh tại 1200 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai


Khu vực kinh tế t-nhân tại Việt Nam trong đó phần lớn bao gồm các doanh nghiệpnhỏ và vừa (DNNVV) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với việc duy trì tốc độ tăng tr-ởng kinh tế cao mà Việt Nam đã đạt đ-ợc trong thậpniên vừa qua. Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần khẳng định tầm ...


Phương pháp tiếp cận trong hỗ trợ xây dựng môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ

Phương pháp tiếp cận trong hỗ trợ xây dựng môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ


1. Năm 2000, Uỷ ban các Nhà tài trợ Doanh nghiệp Nhỏ đã thành lập một nhóm công tác về vấn đề tạo môi tr-ờng kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm đánh giá hoạt động của các nhà tài trợ trong lĩnh vực hỗ trợ cải thiện môi tr-ờng kinh doanh cho DNNVV ở một số n-ớc đã đ-ợ ...


Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam với vai trò vận động chính sách: Vẫn có thể làm tốt hơn rất nhiều

Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam với vai trò vận động chính sách: Vẫn có thể làm tốt hơn rất nhiều


Bản thân việc "đổi thay không thể theo lệnh hay bị ép buộc từ bên ngoài: nó phải xuất phát từ ngay bên trong và cách thức hiệu quả nhất để đảm bảo sao cho quá trình đổi thay xuống đến tận sâu trong xã hội là thông qua các hình thức thảo luận công khai, rộng rãi". "Việc chính phủ giữ bí mật, không ...


Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả trong các ngành công nghiệp ở khu vực châu Á

Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả trong các ngành công nghiệp ở khu vực châu Á


Giảm phát thải khí nhà kính từ sản xuất công nghiệp ở khu vực châu Á-Thái bình dương (GERIAP)là một dự án được thực hiện trong 3 năm nhằm giúp các công ty châu á sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua Sản xuất sạch hơn (SXSH). SXSH là một chiến lược nhằm ngăn n ...


Các liên kết giữa trường đại học và viện nghiên cứu với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các liên kết giữa trường đại học và viện nghiên cứu với các doanh nghiệp nhỏ và vừa


Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển nền kinh tế tri thức, việc tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Kinh nghiệm quốc tế gần đây cho thấy khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất t ...


Chính sách và chiến lược nghiên cứu nông nghiệp quốc gia

Chính sách và chiến lược nghiên cứu nông nghiệp quốc gia


Chính phủ Việt nam, cụ thể là Bộ Nông nghiệp và PTNT, tiến hành dự án mã số VIE/98/019,08 “Kế hoạch tổng thể nghiên cứu nông nghiệp ở Việt nam giai đoạn 2001-2010” do UNDP/FAO tài trợ thông qua Trung tâm dịch vụ quốc tế về nghiên cứu nông nghiệp quốc gia (ISNAR), Mục đích: Kế hoạch tổng thể sẽ đ ...


Đề tài Những biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB chi nhánh Quảng Ngãi

Đề tài Những biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB chi nhánh Quảng Ngãi


1.Tính cấp thiết của đề tài: Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại 80-90% thu nhập của mỗi ngân hàng, tuy nhiên rủi ro của nó cũng không nhỏ. Rủi ro tín dụng cao quá mức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng. Đứng trước những ...


Tiểu luận Kỹ năng của luật sư trong các vụ án lao động với hình thức sa thải người lao động

Tiểu luận Kỹ năng của luật sư trong các vụ án lao động với hình thức sa thải người lao động


Kim chỉ nam trong hoạt động nghề nghiệp Luật sư là quyền lợi của khách hàng và đạo đức nghề nghiệp của người Luật sư trong suốt quá trình hành nghề để mang lại sự công bằng cho con người và công lý cho xã hội. Vì vậy việc đầu tiên là Luật sư phải xác định được quan hệ tranh chấp lao động ở đây là tr ...


Đề tài Dự án xây dựng trường Đại học Quốc Gia TP HCM

Đề tài Dự án xây dựng trường Đại học Quốc Gia TP HCM


1. Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà của các khu đất thực hiện dự án:  Ý kiến Bộ Xây Dựng: Do hồ sơ chưa lập bản vẽ thiết kế cơ sở, yêu cầu lập bổ sung thiết kế cơ sở phần hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà của các khu đất thực hiện dự án đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng Qh 1/500 được phê duyệ ...


Môi trường pháp lý cho dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam

Môi trường pháp lý cho dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam


Với mục tiêu chung là nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng trưởng bền vững của DNNVV, Dự án Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa VCAư GTZ(sau đây gọi tắt là "Dự án") đã thực hiện một Báo cáo Nghiên cứu Sơ bộ về Khung Pháp lý Đối với DVPTKD tại Việt Nam ("Báo cáo Sơ bộ"). Công ty Vision & As ...


Rủi ro từ môi trường vi mô

Rủi ro từ môi trường vi mô


Phân tích rủi ro theo mô hình “5 Forces” - Nhà cung cấp. - Khách hàng. - Đối thủ cạnh tranh. - Sản phẩm thay thế. - Môi trường cạnh tranh hiện tại. Đối thủ cạnh tranh: - Số lượng cung cấp. - Số lượng khách hàng. - Chi phí thay đổi khách hàng. - Mặt hàng thay thế. - Thương hiệu/chất lượng ...


Tiểu luận Vận dụng mô hình 3A vào thực tiễn chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tiểu luận Vận dụng mô hình 3A vào thực tiễn chuỗi cung ứng tại Việt Nam


Nền kinh tế thế giới đang chuyển biến theo hướng xấu từ sau cuộc khủng hoảng vào cuối năm 2008. Đó là thực tế đáng buồn, xong tính linh hoạt của thị trường là động lực thôi thúc các doanh nghiệp luôn sáng tạo để đưa doanh nghiệp mình đi lên. Bên cạnh việc cắt giảm chi phí, nhờ sự giúp đỡ của chính p ...


Đánh giá các điểm mạnh và yếu của luật doanh nghiệp kiến nghị giải pháp bổ sung sửa đổi

Đánh giá các điểm mạnh và yếu của luật doanh nghiệp kiến nghị giải pháp bổ sung sửa đổi


Những khiếm khuyết của Luật Doanh nghiệp được đề cập trong báo cáo này bao gồm: - Chưa thiết lập được nguyên tắc kiểm soát việc ban hành giấy phép mới và chưa thường xuyên đánh giá hiệu lực và tính hữu ích của giấy phép, và các điều kiện kinh doanh hiện hành khác. Giấy phép không cần thiết, th ...


Hiệp hội doanh nghiệp tại Hưng Yên, Quảng Nam, Đắk Lắk và An Giang: khảo sát, so sánh và khuyến nghị

Hiệp hội doanh nghiệp tại Hưng Yên, Quảng Nam, Đắk Lắk và An Giang: khảo sát, so sánh và khuyến nghị


Các tiêu chí sau đây cũng rất quan trọng như không được đưa vào tính điểm số trong cuộc điều tra: - Có các lãnh đạo cam kết và có năng lực từ cộng đồng doanh nghiệp, những người có hiểu biết tốt về ngành, có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng về những hoạt động cần thiết - Nhân sự trung thành - Phá ...