Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh

Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý “ trực tuyến – chức năng” - Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng

Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý “ trực tuyến – chức năng” - Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng


Đất nước ta sau ngày giải phóng đã bước sang một thời kỳ mới. Thời kỳ của công nghệ – tri thức . Điều đó là do Đảng ta đã xác định được những đường lối chính trị đúng đắn đồng thời cũng đề ra được những giải pháp thực hiện có hiệu quả được nhân dân cả nước ủng hộ và nhân dân thế giới đồng tình lập n ...


Tổ chức quản lý - Mối quan hệ điều khiển, phục tùng

Tổ chức quản lý - Mối quan hệ điều khiển, phục tùng


Sự phân chia một tổ chức quản lý thành các cấp và các khâu thể hiện sự phân công chuyên môn hoá theo chiều dọc và chiều ngang,các bộ phận đó bao giờ cũng nằm trong những mối quan hệ nhất định nhằm tạo ra sự liên kết chặt chẽ,hài hoà trong tổ chức.Việc xác lập và xử lý đúng đắn các mối quan hệ về tổ ...


Đề tài Vai trò và tác dụng của công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam

Đề tài Vai trò và tác dụng của công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam


Sau 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới,thực hiện mở cửa nền kinh tế,chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự định hướng của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa,bộ mặt kinh tế xã hội Việt nam đã có nhiều khởi sắc.Đóng góp vào thành tựu chung đó có một phần kh ...


Một số gợi ý để nâng cao chất lượng Luận văn cử nhân và thạc sĩ quản trị kinh doanh

Một số gợi ý để nâng cao chất lượng Luận văn cử nhân và thạc sĩ quản trị kinh doanh


Đểnâng cao chất lư ợng nghiên cứu cho các loại luận văn của sinh viên và công việc hướng dẫn của giảng viên, các trường đại học cần có những qui định cụthểvềnội dung và yêu cầu vềhàm lượng khoa học của chúng. Bài viết này có mục đích giới thi ệu nội dung và qui trình thực hiện nghiên cứu nghiê ...


Đề tài Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp hạ thấp chi phí kinh doanh

Đề tài Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp hạ thấp chi phí kinh doanh


Trong cơ chế thị trường hiện nay để tồn tại được các doanh nghiệp phải làm ăn có hiệu quả. Chi phí sản xuất kinh doanh quyết định đến việc tăng giảm lợi nhuận. Doanh nghiệp phải tìm hiểu các khoản mục chi phí và tìm các biện pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh biết được tầm quan trọng đó em đã ...


Đề tài Những hướng đổi mới kế hoạch hoá trong thời kỳ 2001-2005

Đề tài Những hướng đổi mới kế hoạch hoá trong thời kỳ 2001-2005


Trong bối cảnh hiện nay và yêu cầu phát triển đất nước trong thời kì mới, đường lối kinh tế của đảng ta được xác định là:Đẩy mạnh công nghiệp hoá ,hiện đại hoá xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ , đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp , ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất , đồng thời xây dựn ...


Đề án Kế hoạch hoá phát triển lực lượng lao động cho Việt Nam giai đoạn 2001-2005

Đề án Kế hoạch hoá phát triển lực lượng lao động cho Việt Nam giai đoạn 2001-2005


Các nhà nghiên cứu của Việt Nam đã đưa ra khái niệm chung nhất về việc làm như sau: Người có việc làm là người làm việc trong những lĩnh vực, ngành nghề, dạng hoạt động có ích, không bị pháp luật ngăn cấm, đem lại thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình, đồng thời đóng góp một phần cho xã hội. T ...


Đề án Thực trạng và giải pháp tiền lương với kích thích lao động trong các Doanh nghiệp

Đề án Thực trạng và giải pháp tiền lương với kích thích lao động trong các Doanh nghiệp


Theo Mác, mục đích của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa là nhằm thoả mãn ngày càng đầy đủ hơn những nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng của bản thân người lao động. V.I.Lênin cũng khẳng định: nền sản xuất xã hội chủ nghĩa có mục đích “đảm bảo đời sống đầy đủ và sự phát triển tự do và toàn diện ...


Đề tài Xây dựng chương trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Đề tài Xây dựng chương trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp


Thiết kế môn học hết sức cần thiết đối với sinh viên sắp ra trường. Nó giúp chúng ta tiếp cận được với thực tế, giúp ta kết hợp được việc học với việc hành. Thiết kế môn học còn giúp sinh viên làm quen dần với việc trình bày đề tàI tốt nghiệp, giúp sinh viên khi làm tốt nghiệp tự tin hơn. Thiết kế ...


Cổ phần hoá ở Việt Nam: Quản trị doanh nghiệp

Cổ phần hoá ở Việt Nam: Quản trị doanh nghiệp


Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2010 sẽcổphần hoá hầu hết doanh nghiệp nhà nước (SOEs). Chương trình thửnghiệm được triển khai từnăm 1992 căn cứtheo Nghịquyết kỳhọp 10 Quốc hội khoá 8 và Chỉthị202-CT của Thủtướng Chính phủngày 8 tháng 6 năm 1992 về chương trình cổphần hoá. Chỉthịcho phép các SOE ...


Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà nội sau khi chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị

Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà nội sau khi chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị


Hệthống ngân hàng thương mại cổphần (TMCP) là nền tảng cho việc lưu chuyển tiền tệcủa nền kinh tế, vì thế đã đóng một vai trò quan trọng không thểthiếu cho sựphát triển kinh tếcủa một quốc gia. Sau sựkiện Việt nam gia nhập WTO, nền kinh tếViệt nam đã được các chuyên gia kinh tếdự đoán là sẽduy ...


Đề tài Năng lực cạnh tranh quốc gia và thực tế năng lực cạnh tranh quốc gia ở Việt Nam

Đề tài Năng lực cạnh tranh quốc gia và thực tế năng lực cạnh tranh quốc gia ở Việt Nam


Có ba cấp độ của năng lực cạnh tranh bao gồm: - Năng lực cạnh tranh quốc gia; - Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp; - Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. Khái niệm năng lực cạnh tranh quốc gia đã được hình thành như là một khái niệm phức hợp, dựa trên một chùm (cluster) các yếu tố khác nh ...


Đề tài Hãy phân tích Tâm lý lãnh đạo của một doanh nghiệp mà anh chị biết, hãy gợi ý cách điều chỉnh tâm lý để đạt hiệu quả lãnh đạo cao hơn

Đề tài Hãy phân tích Tâm lý lãnh đạo của một doanh nghiệp mà anh chị biết, hãy gợi ý cách điều chỉnh tâm lý để đạt hiệu quả lãnh đạo cao hơn


Lãnh đạo là một trong những hoạt động lâu đời nhất của loài người. Khi con người hình thành các tập đoàn, các nhóm đầu tiên để đấu tranh và sinh tồn là đã có những người lãnh đạo. Từ trước đến nay, lãnh đạo luôn là một nhu cầu cấp thiết của các nhóm người, các tổ chức. Ai cũng biết sức hấp dẫn của ...


Xây dựng nhóm hiệu quả cao

Xây dựng nhóm hiệu quả cao


Đơnvị làm việcsơcấp ƒHoàn thành một quá trình làm việc hoàn chỉnh ƒTươngđối độclậpvớicácđơnvị làm việc khác Qui định tựquản lý theo thậpthể ƒQuyềntựquyếtđểphân chia và phốihợp công việc ƒTạođộng lực cho các thànhd viên nhóm Kiểm soát những bấtđồng lớn ƒCác yếutốkiểm soát nhómảnh hưởngđếnsốlượ ...


Mô hình quản lý lương trong doanh nghiệp

Mô hình quản lý lương trong doanh nghiệp


- Hỗ trợ mềm dẻo trong việc xác lập các công thức tính lương cho người lao động với nhiều cách tính lương khác nhau: Lương gián tiếp, lương khoán sản phẩm, lương khoán theo doanh thu, lương công nhật, lương công nhân trực tiếp sản xuất. - Hỗ trợ công tác theo dõi quyền lợi của người lao động tham ...


Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành của Trung tâm lữ hành - Hợp tác quốc tế Hanoi Festival

Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành của Trung tâm lữ hành - Hợp tác quốc tế Hanoi Festival


1. Lý do chọn đề tài Với tốc độ phát triển nhanh và ổn định, Du lịch ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Nếu như năm 1950, trên thế giới có 25 triệu lượt người đi Du lịch nước ngoài thì đến năm 2000 có 698 triệu người đi Du lịch nước ngoài, thu nhập từ Du lịch đạt 476 tỷ ...


Kiểm định WHITE và cách khắc phục phương sai sai số thay đổi

Kiểm định WHITE và cách khắc phục phương sai sai số thay đổi


Kiểm định white do eview thực hiện dựa trên hồi quy bình phương phần dư (kí hiệu là RESID) theo bậc nhất và bậc hai của biến độc lập.Kiểm định white là mô hình tổng quát về sự thuần nhất của phương sai. Ta xét mô hình hồi quy sau: Yi = ẞ1 + ẞ2X2 + ẞ3X3 + Ui (1.1) Có hai trường hợp : Kiểm định ...


Đề tài Lập một dự án để triển khai ước lượng cầu của mặt hàng Gạch ở các thành phố lớn trong một thời kỳ nhất định

Đề tài Lập một dự án để triển khai ước lượng cầu của mặt hàng Gạch ở các thành phố lớn trong một thời kỳ nhất định


_Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Gạch Men Chang Yih: với hệ thống thiết bị tiên tiến, quản lý khoa học, tích cực nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển, phát huy hữu hiệu của truyền thống sản xuất và kinh doanh gạch xây dựng với hơn 10 năm kinh nghiệm tại Đài Loan . Chú trọng xây dựng nhà máy sản xuất các loại ...


Đề án Lý thuyết trò chơi - Thành lập công ty rau xanh GreenVina

Đề án Lý thuyết trò chơi - Thành lập công ty rau xanh GreenVina


Để hình thành đề tài này chúng tôi đi từ ý tưởng bắt nguồn từ nhu cầu thực tế của xã hội hiện nay. Đó chính là mối quan tâm về sức khỏe của những bà nội trợ, đạc biệt là nhu cầu về nguồn thực phẩm nông nghiệp sạch đang trở thành xu hướng trong đời sống xã hội hiện nay.Có hai cở sở chính để chúng tôi ...


Tiểu luận Lý thuyết của Elton Mayo và Mc.Gregor về tâm lý xã hội trong quản trị

Tiểu luận Lý thuyết của Elton Mayo và Mc.Gregor về tâm lý xã hội trong quản trị


Phương pháp quản trị cổ điển chú trọng đến năng suất của công việc và tổ chức, phương pháp này được coi như một hệ thống sản xuất, vai trò của con người chỉ là một bộ phận nhỏ bé trong guồng máy vĩ đại hay nói cách khác thì con người chỉ là một công cụ sản xuất. Chính vì đó mà kết quả sản xuất tuy đ ...