Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh

Đề tài Biểu hiện văn hóa trường đại học Thủy Lợi

Đề tài Biểu hiện văn hóa trường đại học Thủy Lợi


Văn Hóa Doanh Nghiệp (VHDN) là tổng thể những thủ pháp và quy tắc giải quyết vấn đề thích ứng bên ngoài và thống nhất bên trong các nhân viên, những quy tắc đã tỏ ra hữu hiệu trong quá khứ và vấn đề cấp thiết trong hiện tại. Những quy tắc và những thủ pháp này là yếu tố khởi nguồn trong việc các nhâ ...


Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các ngân hàng thương mại Việt Nam


Ngân hàng thương mại (NHTM) là một doanh nghiệp đặc biệt, là trung gian tài chính của nền kinh tế. Nó thực hiện huy động các nguồn vốn trong nền kinh tế và sử dụng các nguồn vốn huy động này để thực hiện cungứng vốn tín dụng cho nền kinh tế và các dịch vụ ngân hàng nhằm tạo ra lợi nhuận. Trong ...


Luận văn Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán hàng xuất theo phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận văn Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán hàng xuất theo phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam


Đối với thế giới, Việt Nam là một nước đang trong trong quá trình phát triển. Chúng ta còn thua xa các nước phát triển và ngay cả những nước lân cận trong khu vực Asean. Do đó, không ngừng đổi mới và phát triển là hành động cấp thiết để rút ngắn khoảng cách này. Năm 1986, thời kỳ đổi mới của ...


Luận văn Lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp với chiến lược kinh doanh ở các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

Luận văn Lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp với chiến lược kinh doanh ở các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam


Trong sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vấn đềlớn nhất được đặt lên hàng đầu là vấn đềvốn cho nền kinh tế. Thịtrường chứng khoán là một kênh quan trọng thu hút vốn dài hạn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển ởcác khu vực kinh tếquan trọng. Mục tiê ...


Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng Việt Nam

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng Việt Nam


Hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hành đầu, quyết định sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại phải làm ăn “có lãi”, nhất là những doanh nghiệp đã tiến hành Cổ phần hóa bước vào hoạt động với tư cách là Công Ty Cổ Phần, vận hành theo cơ chế ...


Tiểu luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động

Tiểu luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động


Trong quá trình hội nhập và phát triển Doanh Nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì mối Doanh Nghiệp cần phải nắm bắt được thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời những tác động ảnh hưởng đến hoạt động của Doanh Nghiệp tư những yếu tố Doanh Nghiệp không kểm soát được như môi trường vĩ m ...


Đề tài Phân tích chiến lược tăng trưởng tại công ty đa quốc gia Toyota tại Việt Nam

Đề tài Phân tích chiến lược tăng trưởng tại công ty đa quốc gia Toyota tại Việt Nam


Tập đoàn Toyota Motor là tập đoàn hàng đầu về sản xuất ô tô trên thế giới có những chiến lược kinh doanh mang tầm quốc tế và có giá trị lịch sử mang lại kết quả lớn cho tập đoàn. Hiện nay những hoạt động kinh doanh của công ty Toyota Motor Việt Nam áp dụng thuần thục những chiến lược của công ty mẹ ...


Đề tài Xây dựng mô hình về độc quyền nhóm và cách thức việc ra quyết định quản lý của tập đoàn viễn thông Viettel nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận ở Việt Nam

Đề tài Xây dựng mô hình về độc quyền nhóm và cách thức việc ra quyết định quản lý của tập đoàn viễn thông Viettel nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận ở Việt Nam


Tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của các nhà quản lý trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Xác định đúng được phương thức tối đa hóa lợi nhuận sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những phương hướng và mục tiêu đúng đắn, tạo vị thế cho các doanh nghiệp trên thị trường. Tối đa hóa lợi nhuận củ ...


Tiểu luận Quy trình sản xuất lon ba mảnh

Tiểu luận Quy trình sản xuất lon ba mảnh


- Thực phẩm là nhu cầu cần thiết cho sự sống và phát triển của loài người. Thời kì sơ khai, thực phẩm đơn giản cả về phương pháp chế biến và bảo quản. Khi khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng thì việc chế biến lương thực, thực phẩm cũng tiến những bước khá nhanh, cách xa so với trình độ chế biến ...


Tiểu luận Phân tích văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn GELEXIMCO

Tiểu luận Phân tích văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn GELEXIMCO


Trong xã hội hiện đại, đứng trước cánh cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp trong nước đang không ngừng tìm tòi, phát triển và phát huy những thế mạnh của mình để tạo ra sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước. Tuy nhiên, ngoại trừ những yếu tố về kinh doanh, ...


Đề tài Giữ chân nhân viên có chuyên môn giỏi trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Đề tài Giữ chân nhân viên có chuyên môn giỏi trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam


1.Thế nào là nhân viên có chuyên môn giỏi? Nguồn nhân lực là tài sản quý giá và quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt là những người tài lại càng cần được đề cao hơn bởi nếu thiếu họ không một doanh nghiệp nào có thể tồn tại và phát triển. Như vậy một câu hỏi được đặt ra ở đây đó là một nhân viên ...


Tiểu luận Thuyết hành vi trong quản lý và vận dụng vào các doanh nghiệp nước ta

Tiểu luận Thuyết hành vi trong quản lý và vận dụng vào các doanh nghiệp nước ta


Hiện nay, trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân ở nước ta, quản lý và lãnh đạo thường được coi là những hoạt động giống nhau. Mặc dù sự thật là một nhà quản lý giỏi hầu như chắc chắn là một nhà lãnh đạo giỏi. Như vậy lãnh đạo là một chức năng cơ bản của các nhà quản lý, nhưng quản ...


Đề tài Xây dựng trung tâm ẩm thực dinh dưỡng kết hợp vui chơi giải trí cho trẻ em

Đề tài Xây dựng trung tâm ẩm thực dinh dưỡng kết hợp vui chơi giải trí cho trẻ em


Từ trước tới nay, trẻ em luôn đứng ở một vị trí quan trọng trong các chính sách giáo dục và phát triển của nước nhà. Làm thế nào để thế hệ trẻ em Việt Nam có thể được chăm sóc toàn diện về cả thể chât và tinh thần luôn là môi quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Đã có rất nhiều các trung tâm và ...


Đề tài Xác định và làm gia tăng những vùng đệm để tránh cho sự phá sản của doanh nghiệp xẩy ra

Đề tài Xác định và làm gia tăng những vùng đệm để tránh cho sự phá sản của doanh nghiệp xẩy ra


Lý do chọn đềtài và mục tiêu nghiên cứu Các doanh nghiệp hiện nay luôn hoạt động với guồng quay không ngừng và đôi lúc họ gặp phải những khó khăn của riêng mình tuy nhiên họlại không xác định được đây là khó khăn tạm thời hay là khó khăn sẽdẫn đến phá sản. Và thực sựhọkhông biết họ đang hoạt ...


Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai

Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai


1. LÝ DO CHỌN ĐỀTÀI : Nằm trong vùng kinh tếtrọng điểm phía Nam, các khu công nghiệp ở Đồng Nai ngày càng nhiều, các doanh nghiệp có vốn đầu tưtrong nước và nước ngoài và nước ngoài ngày càng phát triển cảvềsốlượng và chất lượng. Với các dựán sân bay quốc tếLong Thành, đường cao tốc Thành phố ...


Đề tài Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2006-2009

Đề tài Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2006-2009


Cấu trúc vốn vẫn là một vấn đềgây tranh cãi vấn đềtài chính hiện đại. Từkhi được đề trình bày nghiên cứu đầu tiên bởi Modigliani và Miller (1958), nhiều nghiên cứu sau đó đã cốgắng xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn. Trong khi các lý thuyết dự đoán rằng tại sao các công ty có một cấ ...


Rủi ro thanh khoản của thị trường tài chính Việt Nam

Rủi ro thanh khoản của thị trường tài chính Việt Nam


Như Crockett đã nói: “Tính thanh khoản dễnhận ra hơn là định nghĩa nó”. Định nghĩa thanh khoản mang tính trừu tượng và đòi hỏi sựtưduy cao. Theo dòng lịch sử, thanh khoản đã song hành với sựphát triển của khái niệm tiền tệvà đã thay đổi theo quá trình mởrộng tài chính, trong một phạm vi rộng h ...


Đề tài Thực trạng điều hành doanh nghiệp và chỉ số điều hành doanh nghiệp ở thế giới và Việt Nam, một số kiến nghị và giải pháp

Đề tài Thực trạng điều hành doanh nghiệp và chỉ số điều hành doanh nghiệp ở thế giới và Việt Nam, một số kiến nghị và giải pháp


Điều hành doanh nghiệp đã trở thành đề tài quan trọng trong những năm gần đây. Những người điều hành, chủ sở hữu và những người quản lý doanh nghiệp tin tưởng rằng sẽ có rất nhiều lợi ích khi doanh nghiệp có mô hình đi ều hành doanh nghiệp tốt. Điều hành doanh nghiệp tốt sẽ dẫn đến sự gia tăng ...


Kiến nghị trong việc sử dụng VaR để quản trị rủi ro danh mục

Kiến nghị trong việc sử dụng VaR để quản trị rủi ro danh mục


Song song với sự phát triển của thị trường tài chính , những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện khung pháp lý, đưa ra những biện pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường và củng cố lòng tin của nhà đầu tư cũng như thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư của những địn ...


Đề tài Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành của sản phẩm tại công ty TNHH Tân Thiên Phú

Đề tài Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành của sản phẩm tại công ty TNHH Tân Thiên Phú


Trong nền kinh tếthịtrường hiện nay, mức độcạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt hơn, thì bất cứmột loại hình doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt với những khó khăn và thửthách [10]. Sựphát triển vững mạnh của một doanh nghiệp phụthuộc vào nhiều nhân tốtrong đó khảnăng ứng xửgiá ...