Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh

Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) đến năm 2015

Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) đến năm 2015


Trong nền kinh tếthịtrường các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải có sựchuẩn bịkỹlưỡng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tương lai. Trước hết, đó là những kếhoạch ngắn hạn cho những mục tiêu trước mắt và xa hơn, các chiến lược phải được xây dựng đểphù hợp với mục tiêu ...


Luận văn Phát triển các sản phẩm dịch vụ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHNo & PTNT Việt Nam

Luận văn Phát triển các sản phẩm dịch vụ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHNo & PTNT Việt Nam


Hội nhập kinh tế quốc tế là yêu cầu kháchquan đối với bất kỳ quốc gia nào trong giai đoạn phát triển hiện nay, đặc biệt đối với những nuớc đang chuyển đổi kinh tế như Việt Nam. Trong đó, thách thức lớn nhất là phải vượt qua khó khăn, xây dựng điều kiện tiền đề cần thiết để tranh thủ nguồn vốn, ...


Luận văn Các nhân tố tác động đến nghề nuôi tôm sú công nghiệp của tỉnh Bến Tre

Luận văn Các nhân tố tác động đến nghề nuôi tôm sú công nghiệp của tỉnh Bến Tre


Nghề nuôi tôm ven biển của Việt Nam bắt đầu từ những năm 1980 với hình thức quãng canh là dựa vào nguồn giống tự nhiên. Sự hấp dẫn của lợi nhuận cao mang lại từ nuôi tôm và gần đây là chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu sản xuất đã thúc đẩy nghề nuôi tôm càng phát triển mạnh mẽ. Cùng với ...


Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Sài Gòn công thương ngân hàng

Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Sài Gòn công thương ngân hàng


Trong thời gian qua,ngành ngân hàng đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và đầu tư; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; góp phần giải quyết các vấn đề xã hội như tạp ...


Luận văn Kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn Kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Trong suốt chiều dài lịch sử, vàng luôn chứng tỏlà một kim loại có giá trị kinh tếhàng đầu, làm bản vịcho hầu hết các giá trịvật chất khác trong đời sống. Người Ai Cập đã chếra các thỏi vàng từngàn xưa vào khoảng 4.000 năm trước Tây lịch và dùng nó làm phương tiện trao đổi tiền tệ. Vềsau này, v ...


Luận văn Định hướng chiến lược xuất khẩu nông sản của tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn đến năm 2015

Luận văn Định hướng chiến lược xuất khẩu nông sản của tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn đến năm 2015


Công cuộc đổi mới của đất nước ta trong 20 năm qua đã đạt được những thành quả to lớn, chứng minh đường lối của Đảng và Nhà nước đề xướng và lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn. Sự tăng trưởng kinh tế trong những năm qua đã giúp nền kinh tế nước ta thoát ra khỏi thời kỳ khủng hoảng, giai đoạn ngặt nghèo ...


Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên năm 3 và năm 4 tại trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên năm 3 và năm 4 tại trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng


Với mục đích nghiên cứu những yếu tố chủ yếu tác động đến sự hài lòng của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Nhằm có được cái nhìn khách quan về nhu cầu của sinh viên bên cạnh việc xác định những mong đợi của sinh viên khi học tại trường. Nghiên cứu này cố gắng kết hợp các ...


Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng sách in và sách điện tử của sinh viên đại học Đà Nẵng

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng sách in và sách điện tử của sinh viên đại học Đà Nẵng


Nghiên cứu này xem xét tình hình sử dụng sách nói chung và các loại hình sách in và sách điện tử. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định loại sách qua việc so sánh việc lựa chọn giữa sách in và sách điện tử của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Mẫu được thực hiện với 250 sinh viên tại Đại học Đà Nẵng. ...


Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập


Doanh nghiệp là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Ra đời như một sự tất yếu khách quan, doanh nghiệp đóng vai trò nòng cốt trong sự phát triển của nền kinh tế nói riêng và sự thịnh vượng của một quốc gia nói chung. Trong nền kinh tế thị trường, sự tồn tại của DN luôn gắn liền với cạnh tranh, ...


Luận văn Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2015

Luận văn Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2015


1. Sự cần thiết của đề tài. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng gay gắt hơn, nhất là khi Việt Nam mở cửa thị trường tài chính trong nước theo các cam kết quốc tế. Cụ thể kể từ 01/04/2007, các ngân hàng nước ngoài được phép thành lậ ...


Luận văn Cải cách thủ tục hành chính vê đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Luận văn Cải cách thủ tục hành chính vê đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu: Trong bối cảnh Đảng và Chính Phủ chủ trương đẩy mạnhcải cách thủ tục hành chính, đặc biệtlà cải cách thủ tục hành chính về đầu tư. Tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh thành khác trong cả nướcđã liên tục cải cách thủ tục hành chính về đầu tư để thu hút đầu tư trong và ng ...


Đề tài Một số biện pháp phòng ngừa rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Đề tài Một số biện pháp phòng ngừa rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam


Thưtín dụng (Letter of Credit, viết tắt là L/C) là một văn bản do một ngân hàng phát hành (ngân hàng mở) theo yêu cầu của người nhập khẩu (người mởthưtín dụng) cam kết trảtiền cho người xuất khẩu (người hưởng lợi) một sốtiền nhất định, trong một thời gian nhất định với điều kiện nhà xuất khẩu ...


Đề tài Ứng dụng Basel trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề tài Ứng dụng Basel trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam


NỘI DUNG ĐỀTÀI Đềtài được trình bày trong phạm vi bốn chương Chương 1: Giới thiệu đềtài, bao gồm các nội dung liên quan đến việc làm rõ đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đềtài và khảnăng áp dụng đềtài trong thực tế. Chương 2: Giới t ...


Luận văn Hoạc định chiến lược phát triển S-Fone đến năm 2015

Luận văn Hoạc định chiến lược phát triển S-Fone đến năm 2015


I. Lý do chọn đề tài Là một trong số những thị trường đầutư hấp dẫn- ngành viễn thông Việt Nam đang là đích đến của các nhà đầu tưnước ngoài. Cơ hội nhiều và thách thức cũng lắm, Cơ hội là các doanh nghiệp trong nước có điều kiện tiếp cận công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại, đư ...


Luận văn Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo mới về chất đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức

Luận văn Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo mới về chất đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức


Nguồn nhân lực là tài sản quí giá nhất của mọi doanh nghiệp,là nguồn gốc của mọi của cải, vật chất, của mọi sự phát triển. Các nhà quản trị doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để thu hút nguồn nhân lực vừa có trình độ cao vừa có khả năng phản ứng linh hoạt, có hiệu quả với những thayđổi bên ngoài; ...


Các vấn đề trong ngành công nghiệp điện và điện tử của các nước ASEAN và các bài học rút ra cho Việt nam

Các vấn đề trong ngành công nghiệp điện và điện tử của các nước ASEAN và các bài học rút ra cho Việt nam


Bài nghiên cứu này xem xét, phân tích chi tiết những vấn đềnảy sinh trong quá trình phát triển gần đây của ngành công nghiệp điện và điện tửcủa Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philipines. Đối với mỗi quốc gia chúng tôi sẽtiến hành phân tích chính sách công nghiệp, quá trình phát triển công ng ...


Phân tích chuỗi giá trị thanh long Bình Thuận

Phân tích chuỗi giá trị thanh long Bình Thuận


Thanh long được du nhập vào Việt Nam khá lâu đời, riêng tại Bình Thuận được biết đến từ đầu thế kỉ 20. Tuy nhiên Thanh Long chỉ thực sự phát triển thành sản phẩm hàng hóa và có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống dân cư Bình Thuận từ những năm 1989-1990 trở lại đây. Ngược dòng thời gian, cách đây ...


Phân tích chuỗi giá trị rau an toàn thành phố Hồ Chí Minh

Phân tích chuỗi giá trị rau an toàn thành phố Hồ Chí Minh


Rau là một loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của con người. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe người dân đang được đặt ra ngày càng nóng bỏng, trong đó nhu cầu về rau xanh đạt tiêu chuẩn an toàn ngày càng tăng, nhất là tại các thành phố lớn, đặc biệt là thành ph ...


Phân tích chuỗi giá trị bưởi Vĩnh Long

Phân tích chuỗi giá trị bưởi Vĩnh Long


Bưởi Vĩnh Long với các chủng loại như bưởi Năm roi, Da xanh đã từ lâu là loại trái cây đặc sản nổi tiếng không chỉ của tỉnh Vĩnh Long và đồng bằng sông MeKông, mà còn của Việt Nam. Bưởi Vĩnh Long có chất lượng thơm ngon, dễ trồng, lại có thêm sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhất là sự tham gi ...


Từ ý tưởng kinh doanh tới hiện thực: Chặng đường gian nan (Hà Nội năm 2005)

Từ ý tưởng kinh doanh tới hiện thực: Chặng đường gian nan (Hà Nội năm 2005)


Ý tưởng kinh doanh rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên trên thực tế, không phải lúc nào ý t-ởng kinh doanh đó cũng có thể thực hiện hoặc thực hiện đ-ợc ngay để đem lại lợi ích cho nhà đầu t- và sau đó là xã hội nói chung. Có rất nhiều lý do để lý giải cho việc này. ý t-ởng không đ-ợc thực hiện có ...