Quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện là một hoạt động ngày càng phổ biến đối với các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam trong việc quảng bá hình ảnh của mình. Trong những năm gần đây, tổ chức sự kiện ngày càng chuyên nghiệp hơn nhằm đáp ứng cao hơn nhu cầu của khách hàng. Chính vì vậy mà việc quản trị rủi ro trong việc tổ chức sự kiện càng trở nên cấp thiết hơn. 2-Mục đích: Thông qua việc phân tích các rủi ro trong hoạt động tổ chức sự kiện nhằm mục đích tìm hiểu sâu hơn về môn quản trị rủi ro trong thực tế hoạt động tổ chức sự kiện; đồng thời cũng đề xuất các giải pháp phòng chống và hạn chế các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thực hiện tổ chức các sự kiện, giúp cho việc tổ chức sự kiện ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. 3-Đối tượng và phạm vi: Các hoạt động, sự kiện được tổ chức ở Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là các sự kiện mang tính chính phủ, nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC