Quy hoạch chi tiết điểm du lịch bãi tắm Mũi Nai_Hà Tiên

Khu du lịch sinh thái biển Mũi Nai thuộc địa bàn thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang, nằm tận cùng phía tây nam tổ quốc, có địa hình đặc biệt. Có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng của tỉnh Kiên Giang nói riêng và vùng du lịch Tây Nam Bộ và Nam Bộ nói chung. Trong chiến lượt phát triển chung của du lịch tỉnh Kiên Giang cũng như của Hà Tiên thì Mũi Nai sẽ được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đầu để trở thành một cụm du lịch quan trọng đối với Hà Tiên nói riêng và Kiên Giang nói chung.Trong thời gian qua, đặc biệt từ năm 1995 trở lại đây, lượng khách du lịch của Mũi Nai đạt 23% đối với khách nội địa và 163% đối với khách quốc tế. Tuy nhiên, xét về hiệu quả đóng góp kinh tế - xã hội của du lịch Mũi Nai còn chưa tương xứng với tiềm năng du lịch to lớn của khu vực. Một trong những nguyên nhân cơ bản của thực trạng trên đây là cho đến nay vẫn chưa có quy hoạch chi tiết đối với điểm du lịch Mũi Nai, làm cơ sở định hướng khai thác có hiệu quả những tiềm năng du lịch và là cơ sở cho việc đầu tư phát triển du lịch ở đây. Trong bối cảnh đó, việc tiến hành quy hoạch chi tiết điểm du lịch Mũi Nai có ý nghĩa to lớn không chỉ với sự phát triển du lịch của Kiên Giang mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Là nơi tập trung nhiều tiềm năng kinh tế, du lịch độc đáo của tỉnh Kiên Giang với hệ thống núi đá vôi, đồi đất và các bãi biển có thể là bãi tắm và các danh lam thắng cảnh đã đi vào truyền thuyết của địa phương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC