Quy hoạch phát triển du lịch khu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửu - Đồng nai

Tuy nhiên, một số yếu điểm: - Chưa có định hướng hoạt động cụ thể - sản phẩm du lịch còn nghèo, kém hấp dẫn. - Chưa thấy được tiềm năng to lớn về du lịch sinh thái và văn hoá- lịch sử => việc thực hiện quy hoạch là cần thiết và phù hợp với thực tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC