Quy trình chăm sóc thai nghén

Quy trình chăm sóc thai nghén là công tác theo dõi đánh giá sức khoẻ của thai phụ và thai nhi trong thai kỳ, nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu nguy cơ, để có h-ớng xử trí kịp thời, đảm bảo cho cuộc đẻ đ-ợc an toàn, giảm đ-ợc tai biến đến mức thấp nhất. Để thực hiện công tác này, ng-ời hộ sinh cần phải thực hiện được việc lập kế hoạch cụ thể cho từng thai phụ về: 1. Số lần khám thai và thời điểm khám thai 2. Dự kiến ngày đẻ, nơi đẻ, người đỡ 3. Tiêm phòng uốn ván 4. Cung cấp viên sắt, folic 5. L-ợng giá và xử trí nguy cơ 6. Hỗ trợ các vấn đề tâm lý, xã hội 7. Hẹn ngày khám lần sau

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC