Quy trình chọn tạo và sản xuất lúa thuần, lúa lai, và kinh nghiệm trong quá trình khử lẫn, khử đực…và một số kinh nghiệm thực tế trong sản xuất nông n

Sau thời gian học tập tại trường bộ môn Cộng nghệ sinh học đã tổ chức đợt thực tập giáo trình kéo dài gần 3 tuần tại các cơ sở sản xuất áp dụng các tiến bộ kỹ thuật của Công nghệ sinh học và tại bộ môn Công nghệ sinh học trường Đại Học Nông Nghiệp 1. Được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, các cán bộ công nhân viên chức tại các cơ sở, chúng em đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm, những bài học quý báu. Qua đợt thực tập này mỗi sinh viên chúng em được rèn luyện, khám phá thực tế sản xuất. Cũng như đã tìm thấy được những định hướng cần thiết cho tương lai của bản thân. Qua đợt thực tập em thấy mục đích đạt được: - Nhà trường đã tạo điều kiện cho sinh viên hiểu rõ hơn về chuyên nghành công nghệ sinh học, tìm hiểu về hướng nghiên cứu, công việc cụ thể của một số trung tâm công nghệ sinh học đang làm, mục đích mà họ hướng tới trong tương lai, được va chạm với thực tế công việc từ đó có được những bài học kinh nghiệm cho cuộc sống. - Mỗi sinh viên đánh giá được thực trạng của nghành, biết được thuận lợi và khó khăn của nghành công nghệ sinh học hiện nay từ đó tìm ra định hướng các giải pháp khắc phục khó khăn ngay khi đang còn là sinh viên,từ đó tạo điều kiện tốt cho công việc học tập và nghiên cứu của mình - Sinh viên biết được mục tiêu, phương hướng của các trung tâm nghiên cứu, viện công nghệ sinh để từ đó có thể định hướng cho tương lai sau khi ra trường. -Sinh viên nắm được quy trình chọn tạo và sản xuất lúa thuần, lúa lai, và kinh nghiệm trong quá trình khử lẫn, khử đực và một số kinh nghiệm thực tế trong sản xuất nông nghiệp, điều đó góp phần tạo điều kiện tốt cho công việc tương lai sau này. - Giúp sinh viên nắm được một số kĩ thuật,kinh nghiệm thực tế của kĩ thuật nuôi trồng, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu.Biết được những khó khăn và thuận lợi của nghành nuôi trồng nấm từ đó nếu có điều kiện thì mỗi sinh viên có thể mang những hiểu biết của mình áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình, địa phương mình, góp phần làm giàu đẹp cho quê hương,đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC