Quy trình công nghệ xử lý nước thải ngành công nghiệp thực phẩm

NGUỒN GỐC PHÁT SINH CHẤT Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ [BOD/COD] • Có trong nươc thải ở 2 dạng là hòa tan và lơ lửng, chất hữu cơ phát sinh chủ yếu từ các công đoạn sản xuất và vệ sinh thiết bị trong dây chuyền. CHẤT RẮN LƠ LỬNG [SS] • Vật chất hữu cơ hoặc vô cơ không tan, phát sinh từ hoạt động sản xuất, phần thải bỏ của nguyên liệu, cặn bã từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng. VÁNG NỔI, DẦU MỠ • Phát sinh chủ yếu từ công đoạn chiên, xào (sơ chế sản sản phẩm), vệ sinh thiết bị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC