Quy trình kiểm soát tiền

NỘI DUNG: Đặc điểm của tiền Các chức năng cơ bản trong quy trình Mục tiêu của quy trình Rủi ro của quy trình Cơ chế kiểm soát được áp dụng Một số gian lận thường gặp và biện pháp kiểm soát tương ứng Hệ thống chứng từ trong quy trình 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA TIỀN TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP BAO GỒM: Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tiền đang chuyển  Tiền là tài sản quan trọng đối với mọi đơn vị và phần lớn hoạt động của đơn vị đều cần đến tiền bằng những cách thức khác nhau. Tiền có mối quan hệ mật thiết với các chu trình nghiệp vụ chủ yếu như: chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình mua hàng và trả tiền, chu trình tiền lương, chu trình sản xuất. rất dễ bị sai sót, tham ô, biển thủ hay bị chiếm dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC