Quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo và Việc hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo

Quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự là một vấn đề đang được nhiều sự quan tâm. Trước kia, bị can, bị cáo mặc nhiên bị coi là có tội và bị tước phần lớn quyền công dân. Hiện nay, pháp luật TTHS coi bị can, bị cáo là những người chưa có tội nên trong quá trình tố tụng họ có những quyền nhất định cũng như nghĩa vụ phải thực hiện trước pháp luật. Bài viết này sẽ đi vào tìm hiểu những quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo trong pháp luật TTHS hiện hành, cũng như việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó trên thực tế, từ đó đưa ra những biện pháp hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo trong TTHS.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC