Rèn luyện kỹ năng bước vào nghề kế toán

(Bản scan) Nếu mỗi doanh nghiệp cần tới 1 - 2 kế toán và mỗi đơn vị hành chính sự ngiệp cũng cần có kế toán thì với 500000 doanh nghiệp, hàng vạn đơn vị hành chính sự nghiệp, gàn 14000 cơ quan quản lýh ngân sách nhà nước...

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC