Rủi ro cho vay trong hoạt động của Ngân hàng thương mại

Sau hai mươi năm đổi mới đất nước ta đó thu được nhiều thành tựu đáng kể trong tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, quốc phũng, an ninh, ngoại giao, Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, với tốc độ tăng trưởng tương đối cao và ổn định so với khu vực và trờn thế giới. Để có được thành công này là sự kết hợp của nhân nhiều yếu tố và các thành phần trong nền kinh tế, trong đó phải kế đến vai trũ của hệ thống Ngõn Hàng Thương Mại (NHTM) đối với nền kinh tế quốc dân. Ngõn hàng thương mại là một trong những trung gian tài chính có vai trũ quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, chu chuyển luồng tiền phục vụ cho mọi hoạt động kinh doanh của tổ chức, cỏ nhõn trong nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng có hoạt động tốt thỡ mới điều hoà được nguồn vốn cho nền kinh tế, đặc biệt hiện nay nền kinh tế nước ta đang phát triển theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá thỡ vai trũ của ngân hàng lại càng được khẳng định. Do cú vai trũ quan trọng nờn từ sự thành cụng hay thất bại trong hoạt động của hệ thống Ngõn hàng cú thể kộo theo nú là sự bíên động cùng chiều của nền kinh tế. Do vậy mà trong quản lý hoạt động của ngân hàng phải rất chú trọng đến đảm bảo an toàn cho ngân hàng, tránh sự đổ vỡ của một ngân hàng có thể kéo theo sự sụp đổ của cả hệ thống ngõn hàng. Kinh tế càng phát triển, nền kinh tế thị trường đó dần được định hướng rừ ở nước ta thỡ cỏc Ngõn hàng thương mại phải đối mặt với càng nhiều rủi ro như: Rủi ro tín dụng (trong đó có rủi ro cho vay), rủi ro lói suất, rủi ro thị trường, Cho vay là hoạt động đem lại lợi nhụân chính cho ngân hàng, nhưng lợi nhuận thường đi cùng với rủi ro. Và rủi ro cho vay trong hoạt động của các ngân hàng thương mại quyết đinh rất lớn sự tồn tại của các ngân hàng thương mại. Xuất phỏt từ thực tiễn này, tôi quyết định chọn đề tài“Rủi ro cho vay trong hoạt động của Ngân hàng thương mại”, để cú thể hiểu rừ hơn về hoạt động cho vay, rủi ro cho vay trong hoạt động của ngân hàng thương mại, từ đó tỡm ra một số giải phỏp nhằm hạn chế rủi ro cho vay, nõng cao hiệu quả hoạt động của hê thống Ngân hàng thương mại, tác động tốt vào sự phát triển nền kinh tế đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC