Sáng kiến kinh nghiệm - Hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài tập vật lí 6

Hiện nay, trong cuộc vận động đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, dạy học phải hướng vào người học, lấy học sinh làm trung tâm, quá trình dạy học là quá trình giáo viên hướng dẫn hoạt động nhận thức của học sinh, thông qua các hoạt động học tập học sinh tích lũy kiến thức, hình thành nhân cách, phát triển tư duy, năng lực hoạt động thực tiễn, năng lực tự học suốt đời. Để đáp ứng các yêu cầu trên đòi hỏi mỗi giáo viên phải lựa chọn phương pháp dạy học hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng bộ môn. Học sinh THCS, các em làm quen với nhiều bộ môn khác nhau nhưng đều có chung mục đích là học sinh phải hoạt động tích cực để chiếm lĩnh kiến thức cho bản thân và môn Vật lí cũng đòi hỏi học sinh tích cực học tập, vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng thường ngày xảy ra trong đời sống đồng thời vận dụng được các công thức để giải được một số bài tập cơ bản và nâng cao. Vậy làm thế nào để giúp học sinh lớp mình phụ trách giảng dạy vận dụng được kiến thức đã học để giải được một số bài tập đạt hiệu quả? Là giáo viên giảng dạy môn Vật lí tại trường THCS, tôi cũng luôn mong muốn học sinh thích học, hứng thú học tập với bộ môn Vật lí, chất lượng học tập nâng cao, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém. Chính vì lí do đó, tôi chọn đề tài “Hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài tập vật lí 6”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC