Sáng kiến kinh nghiệm - Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 học tốt hơn với kỹ năng đọc hiểu

Trong quá trình dạy và học ngoại ngữ, đọc là một kỹ năng cơ bản rất được chú trọng. Đọc vừa là mục đích, vừa là phương tiện hữu hiệu và cần thiết cho học sinh có thể nắm vững, củng cố kiến thức ngôn ngữ, mở rộng vốn từ vựng cũng như hiểu sâu thêm văn phong, cách sử dụng ngôn ngữ mình đang học. Ở trường THCS hiện nay, tài liệu chính để dạy một bài đọc hiểu là các bài đọc trong sách giáo khoa. Các bài đọc đó đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kỹ năng đọc hiểu của học sinh. Qua thực tế giảng dạy ở trường THCS Thị Trấn, tôi thấy các em tiếp cận một bài đọc rất khó khăn. Thật vậy, nếu không biết cách đọc, các em sẽ không nắm được nội dung chính của bài trong một tiết học. Để dạy một bài đọc thế nào là tốt nhất và sử dụng những phương pháp nào hiệu quả nhất, đó là mối quan tâm lớn nhất của tôi khiến tôi trăn trở và quyết định thực hiện đề tài :“Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 học tốt hơn với kỹ năng đọc hiểu”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC