So sánh cấu trúc hệ thống trung gian tài chính ở Việt Nam hiện nay với Mỹ, Pháp, Anh

Trung gian tài chính là những tổ chức huy động vốn từ người có tiền tạm thời nhàn rỗi và sử dụng vốn đầu tư đem lại lợi ích cho các bên khi họ giao dịch, Hoạt dộng chủ yếu và thường xuyên của các tổ chức này là thông qua việc cung ứng các dịch vụ tài chính thông qua hút khoản vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế rồi cung ứng cho những nơi có nhu cầu vốn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC