So sánh giống và khác nhau giữa hầu đồng Việt Nam và kut Hàn Quốc

Thông qua các ông đồng bà đồng (những người có khả năng “liên lạc” với thần thánh), con người tìm thấy sự che chở, ban phúc, lộc, sức khỏe những thứ mà họ cần  trong cuộc sống thực tại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC