So sánh những hành động của Mỹ và Nga trong cuộc chiến chống khủng bố hiện nay

Có thể thấy trong cuộc chiến chống khủng bố diễn ra hiện nay, cả Mỹ và nga đều là hai quốc gia đi dầu mạnh mẽ trong việc tham gia cac tổ chức an ninh quốc tế, thành lập các cơ quan, trung tâm chống khủng bố trong nước, tham gia cac hội nghị về chống khủng bố và cuối cùng là thực thi các hành động quân sự của mình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC