Soạn thảo tài liệu và tổ chức hướng dẫn học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên tự học chương “các định luật bảo toàn” – Vật lí 10

Thế kỉ thứ XXI là thế kỉ của sự phát triển như vũ bão của kinh tế, khoa học và công nghệ. Đây là cơ hội cũng như thách thức lớn đối với một nước đang trên đà phát triển như nước Việt Nam ta. Chính vì vậy yêu cầu về nguồn nhân lực ngày cao, đặt ra cho ngành giáo dục một trách nhiệm to lớn. Để đáp ứng được yêu cầu đó, vấn đề cần đặt ra là phải đổi mới toàn bộ giáo dục và trước hết chính là đổi mới phương pháp dạy học bởi vì phương pháp dạy học truyền thống đã không còn thích hợp trong thời kì mới. Tuy nhiên việc đổi mới phương pháp dạy học ở nước ta còn chưa thực sự rõ ràng, phương pháp dạy học chủ yếu vẫn là phương pháp dạy học truyền thống. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, chẳng hạn: - Hiệu trưởng các trường học ngại đổi mới vì sợ ảnh hưởng đến kết quả, đến thành tích học tập của học sinh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC