Sự bất ổn tài chính toàn cầu

Khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á xảy ra vào giữa năm 1997 đã gây tác hại nghiêm trọng tới nền kinh tế của một loạt nước trong khu vực vào những năm cuối cùng của thế kỷ XX. Phạm vi ảnh hưởng và mức độ thiệt hại của cuộc khủng hoảng này không kém gì so với một cuộc chiến tranh. Cuộc khủng hoảng bắt đầu ở Thái Lan, sau đó lan sang các nước trong Đông Nam Á, sang Đông Bắc Á và ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực khác trên thế giới. Cuộc khủng hoảng khởi đầu từ lĩnh vực tài chính – tiền tệ, tiếp đến lan sang toàn bộ nền kinh tế và ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực chính trị - xã hội. Xem xét cuộc khủng hoảng có thể rút ra nhiều bài học bổ ích đối với các quốc gia, đặc biệt là với các quốc gia Đông Nam Á. Đó là những bài học về tính phức tạp, tính phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế về những mặt trái của quá trình toàn cầu hoá và khu vực hoá hiện nay. Cuộc khủng hoảng còn khẳng định vai trò ngày càng cao của Nhà Nước và Chính Phủ trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc trước thực tế của một thế giới đa dạng và đầy biến động. Hai câu hỏi chính mà những nhà làm chính sách ngày nay phải đối mặt là: 1. Làm thế nào để giảm được rủi ro của sự bất ổn tài chính toàn cầu? 2. Làm thế nào để đối phó với nó khi nó xảy ra? Bài viết này mở đầu bằng việc nêu ra các khuôn mẫu lý thuyết về thông tin bất cân xứng nguyên nhân gây ra sự bất ổn tài chính toàn cầu, sau đó từ vấn đề thông tin bất cân xứng đã dẫn đến các vấn đề về rủi ro đạo đức.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC