Sự điều tiết tổng hợp protein

I. Giới thiệu:  II. Nội dung: 1) Sự điều tiết tổng hợp protein ở vi khuẩn 1.1) Điều hòa âm tính 1.2) Điều hòa dương tính 1.3) Điều hòa suy giảm 2) Sự điều tiết tổng hợp protein ở tế bào chân hạch 3) Sự điều tiết tổng hợp protein ở cấp enzyme  III. Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC