Sử dụng các mô hình kinh tế vĩ mô thích hợp để phân tích tác động của một số chính sách cụ thể mà chính phủ Việt Nam đã thực hiện để kiềm chế lạm phát

Lạm phát - một hồi chuông báo động về sự thay đổi của nền kinh tế cho tất cả các quốc gia trên thế giới trong những thập niên gần đây. Trong nền kinh tế thị trường hoạt động đầy sôi nổi và cạnh tranh gay gắt, để thu được lợi nhuận cao và đứng vững trên thương trường, các nhà kinh tế cũng như các doanh nghiệp phải nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt những vấn đề mới của nền kinh tế mới. Bên cạnh các vấn đề cần có để kinh doanh thì các hiện tượng kinh tế đang diễn ra hiện nay cũng không kém phần quan trọng. Điển hình là diễn biến của chỉ số lạm phát. Nhận thức được điều đó Đảng và nhà nước ta đã đưa ra các chính sách và tìm ra những phương án giải quyết các chính sách đó như thế nào để kiềm chế lạm phát đồng thời thúc đẩy nền kinh tế phát triển đi lên? Để giải quyết vấn đề này nhóm em đã lựa chon đề tài “Sử dụng các mô hình kinh tế vĩ mô thích hợp để phân tích tác động của một số chính sách cụ thể mà chính phủ Việt Nam đã thực hiện để kiềm chế lạm phát trong giai đoạn hiện nay”để thảo luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC