Sử dụng thuốc vận mạch trong sốc

Mục tiêu điều trị sốc • Cân bằng cung cấp với tiêu thụ ôxy – DO2 đáp ứng VO2 • Tăng DO2 • Giảm VO2 • Đảm bảo tưới máu/cung cấp ôxy mô

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC