Tái chế xỉ thép lò hồ quang điện làm thành phần phụ gia khoáng xi-Măng

Xỉ thép là một phụ phẩm của quá trình luyện sắt (gang hoặc thép phế liệu) thành thép nóng chảy trong lò luyện. Quá trình này nhằm mục đích loại bỏ các tạp chất như Al, Si, P,. để sản phẩm thép đạt được các tính chất cơ lý cần thiết. Lượng xỉ thải ra trong quá trình này chiếm khoảng 15% khối lượng sản phẩm thép [1]. Ở nước ta, theo ước tính có khoảng 1-1,5 triệu tấn xỉ thép thải ra mỗi năm [2] từ các nhà máy sản xuất thép lớn. Các bãi chất thải rắn này chiếm chỗ trên diện tích đất rất lớn và dẫn đến tác động môi trường nghiêm trọng với hàm lượng bụi lớn và rỉ sét, kim loại nặng. Vì vậy, việc tái chế xỉ thép được đánh giá là thực sự cần thiết để đáp ứng đồng thời mục tiêu về kinh tế lẫn môi trường. Để tái chế ở quy mô lớn, xỉ thép có thể được sử dụng như chất độn ximăng hoặc cốt liệu san lấp nền hay cốt liệu cho bêtông nhựa đường [1,3]. Cốt liệu xỉ thép làm san lấp nền giúp cải thiện cơ tính và tính bền nhờ phản ứng kết dính khi gặp nước, bùn. Tuy nhiên nhìn chung trong số các trường hợp ứng dụng thực tế hiện nay đều không tận dụng hết các tính chất của xỉ từ quan điểm khoa học vật liệu. Hơn 90%lượng xỉ vẫn đang đổ đống trong bãi thải tại ch ỗ trong các nhà máy hay chôn lấp sâu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC