Tăng cường hạn chế rủi ro trong cho vay của VPBank

Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất trong nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng được coi là “ xương sống” của một nền kinh tế, “ xương sống” có vững chắc thì nền kinh tế mới phát triển mạnh và bền vững được. Việt Nam là một nước công nông nghiệp đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Quá trình đổi mới được bắt đầu từ Đại hội VI ( năm 1986 ), tuy nhiên hệ thống tài chính – ngân hàng của chúng ta thực sự chỉ phát triển trong một vài năm trở lại đây. Hoạt động ngân hàng mang tính đặc thù riêng như: chứa đựng nhiều rủi ro, có tính phụ thuộc lẫn nhau giữa các ngân hàng. Một ngân hàng phá sản có thể làm sụp đổ toàn bộ hệ thống ngân hàng. Do vậy hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng là vấn đề ưu tiên hàng đầu của các NHTM nói chung và của VPBank nói riêng. Cho vay là một hoạt động cơ bản của mỗi ngân hàng. Cho vay chiếm tới 60% giá trị tổng tài sản trong bảng cân đối, doanh thu lãi từ hoạt động cho vay cũng chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong tổng nguồn thu từ tất cả các hoạt động của ngân hàng. Hoạt động cho vay đem lại lợi nhuận lớn song tiềm ẩn rủi ro rất cao. VPBank là một ngân hàng mới ra đời cách đây không lâu, hoạt động kinh doanh của VPBank có thời điểm gặp nhiều sóng gió do nợ xấu quá nhiều. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên trong ngân hàng, VPBank đã vượt qua khó khăn và dần trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn mạnh nhất cả nước. Thương hiệu VPBank ngày càng được khẳng định. Kết quả trên là nhờ một phần rất quan trọng trong công tác hạn chế rủi ro cho vay ở VPBank. Rủi ro cho vay không phải xuất hiện chỉ ở một thời điểm nhất định. Nó là vấn đề tất yếu, khách quan, luôn tồn tại khi thực hiện hoạt động cho vay. Do vậy cần phải liên tục hoàn thiện các giải pháp để hạn chế rủi ro cho vay xuống mức thấp nhất. Chính vì lý do đó, sau thời gian được thực tập ở Phòng giao dịch VPBank Đội Cấn, đề tài: “ Tăng cường hạn chế rủi ro trong cho vay của VPBank “ được lựa chọn làm đề tài khoá luận tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC