Tăng cường hiệu lực quản trị chất lượng sản phẩm thiết bị điện công nghiệp của công ty cổ phần kỹ thuật năng lượng và môi trường EEC

Hiện nay xu thế toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải đương đầu với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt không chỉ ở thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế. Những năm gần đây suy thoái kinh tế bắt đầu xuất hiện và dần lan rộng ra các quốc gia trên thế giới, nó ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế toàn cầu khiến tình trạng thất nghiệp tăng cao, thu nhập của người dân bị giảm sút khiến họ cắt giảm chi tiêu, chỉ tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu. Người dân tiêu dùng thận trọng hơn và yêu cầu đòi hỏi chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng ngày càng khắt khe. Xu hướng cạnh cạnh về giá chuyển dần sang cạnh tranh về chất lượng sản phẩm. Vì vậy chất lượng sản phẩm được coi là yếu tố nòng cốt, quyết định sự sống còn của của các doanh nghiệp, nó ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai. Do đó, đầu tư cho chất lượng sản phẩm là điều mà các doanh nghiệp phải luôn chú trọng, nhận thức đó là sự đầu tư cho phát triển bền vững. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đang ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực theo cơ chế thị trường. Hơn nữa, với việc gia nhập vào các tổ chức quốc tế về kinh tế cũng như các lĩnh vực khác theo xu hướng khu vực hoá, quốc tế hoá như: Việt Nam gia nhập APEC năm 1998; gia nhập ASEAN năm 2005; và trở thành thành viên 150 của tổ chức thương mại quốc tế (WTO) năm 2006, những sự kiện này là những bước ngoặt cho sự phát triển của đất nước nói chung và của nền kinh tế Việt Nam nói riêng, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp trong nước. Đòi hỏi các doanh nghiệp phải tận dụng những nguồn lực sẵn có , cần phải biết cách tiếp thu từ các nước khác nhưng phải có chọn lọc những tiến bộ khoa học kỹ thuật, để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm, doanh nghiệp trên thị trường trong nước cũng như trên thị trường quốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC