Tăng cường huy động vốn cho vay nợ tại ngân hàng công thương Bến Thủy - TP Vinh (Phần 7)

Các quy định chung liên quan đến hoạt động ngân hàng cũng ảnh hưởng tới công tác huy động vốn của Chi nhánh. Nhưvề tỷ lệ trữ bắt buộc được quy định đối với các Ngân hàng Thương mại Quốc doanh là 5% trên tổng số dưtiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn dưới 12 tháng; tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với số dưtiền gửi ngoại tệ USD là 8%. Theo quy định (của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) này thì khả năng mở rộng tín dụng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều vì hiện nay Chi nhánh huy động chủ yếu là vốn ngắn hạn. Chương III: Giải pháp tăng cường huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bến Thuỷ Trong bất kỳ một nền kinh tế thị trường nào thì việc huy động vốn trong nước thông qua hệ thống ngân hàng luôn có tầm quan trọng. Vì ngân hàng đóng vai trò thu gom vốn trongnền kinh tế từ những người có vốn sang người cần vốn. Điều này lại càng có ý nghĩa hơn đối với các nước đang phát triển nhưViệt Nam. Muốn thu gom được nhiều vốn trong nền kinh tế thì ngân hàng ph ải tìm hiểu được những yêu cầu của công chúng khi đem tiền đến gửi ở ngân hàng là gì và đáp ứng tốt các nhu cầu đó. Sau đây là các giải pháp cho Chi nhánh NHCT Bến Thuỷ để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng nhằm huy động tối đa lượng tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC