Tăng cường huy động vốn cho vay tại ngân hàng công thương Bến thủy - TP Vinh

Ngày nay, người ta thường phân chia các khoản tiền gửi theo tiêu thức này để có th ể quản lý tốt lượng tiền gửi, tiền lãi, và là cơsở để ngân hàng xây dựng chiến lược dự trữ phù hợp. -Tiền gửi không kỳ hạn: Đây là khoản tiền gửi không có kỳ hạn xác định, người gửi có thể rút ra bất kỳ lúc nào do đólãi suất thường thấp. Tiền gửi không kỳ hạn là một trongnhững nguồn vốn biến động nhiều nhất và ngân hàng khó có thể dự báo về quy mô tiền gửi không kỳ hạn (giao dịch) có thể huy động. Hình thức này chủ yếu là mở cho các doanh nghiệp. Bởi vì, các doanh nghiệp gửi tiền vào ngân hàng mục đích chính không phải đểnhận lãi mà là để hưởng các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp; đólà các d ịch vụ thanh toán, ngân quỹ, thu chi hộ,. Tuy nhiên, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn có thể đáp ứng nhu cầu của những khách hàng chưa có dự định rõ ràng trong tương lai, hoặc khôngthực sự an tâm về việc gửi tiền mà chỉ mong muốn nhận được một số tiền lãi nào đóvới lượng tiền hiện còn nhành rỗi. Do tính chất không ổn định của nó nên ngân hàng chỉ được sử dụng một tỷ lệ phần trăm nhất định nào đócủa lượng tiền gửi không kỳ hạn nhận được, và ngân hàng muốn sử dụng thì phải dự tính về sự ổn định tương đối của lượng tiền này. Do vậy, quản lý tiền gửi không kỳ hạn là một phần quan trọng của quản lý dự trữ trong các ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC