Tăng trưởng xanh - Chiến lược Phát triển thành phố Đà Nẵng trong tương lai

Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc thì nguyên nhân gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu 90% là do hoạt động của con người và việc cắt giảm khí nhà kính đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các nước. Các nước phát triển đã đánh đổi ở mức giá cao giữa phát triển kinh tế và phát thải khí nhà kính và hiện họ đang phải nỗ lực để giảm phát thải bằng nhiều hình thức trong đó có việc áp dụng các công nghệ sản xuất phát thải thấp. Các nước đang phát triển nên biến các thách thức ứng phó biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển, nên tận dụng các thành tựu của thế giới để có bước nhảy vọt về công nghệ. Họ cũng được khuyến cáo nên phát triển đất nước theo đường tránh đó là “con đường tăng trưởng xanh”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC