Tạo dòng vi khuẩn escherichia coli biểu hiện protein dung hợp ecotin-Miniproinsulin dạng tan trong chu chất

Đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh rối loạn chuyển hóa đường làm đường glucose trong máu tăng cao đưa đến nước tiểu có đường, cơ thể bị nhiễm độc keto axit, kèm theo triệu chứng ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, gầy nhanh Bệnh xảy ra do hormone insulin của tuyến tụy bị thiếu hoặc insulin đủ nhưng hoạt động kém hiệu quả (Gleslie R.D, 1994). Những nghiên cứu trên thế giới cho thấy rằng Ecotin, protein ức chế trypsin ở E. coli được tổng hợp và tiết vào chu chất nhờ một trình tự tiết nằm ở đầu N của Ecotin. Bằng cách dung hợp trình tự tiết và trình tự mã hóa Ecotin vào đầu N của proinsulin thì proinsulin sẽ được chuyển vào chu chất và sự tái gấp cuộn của proinsulin có hiệu quả cao so với việc dung hợp với các peptide tín hiệu của các gen pelB, dsbA, hay ompT (Ajamaluddin Malik và ctv, 2007). Trong nghiên cứu này, trình tự tiết và trình tự mã hóa Ecotin được sử dụng để dung hợp với đầu N của mini-proinsulin (MPI) để cấu trúc dòng vi khuẩn E. coli có khả năng biểu hiện Ecotin-miniproinsulin dạng tan trong chu chất có cấu hình gấp cuộn tự nhiên. Dòng tái tổ hợp này sẽ sử dụng như là nguồn giống để tạo insulin tái tổ hợp có hoạt tính dùng trong sản xuất thuốc chữa bệnh ĐTĐ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC