Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thành Phát Việt Nam

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp rất gay gắt. Trước tình hình đó, nhiều tổ chức đã tuyên bố phá sản đồng nghĩa với việc bị đào thải ra khỏi thị trường, tuy nhiên bên cạnh đó có rất nhiều doanh nghiệp đã trở nên lớn mạnh và khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường. Để làm được như vậy các doanh nghiệp luôn phải cạnh tranh nhau về giá cả và các dịch vụ chăm sóc khách hàng với chất lượng cao nhất và giá cả tốt nhất, nhưng để cạnh tranh được trên thị trường các doanh nghiệp cần phải hạ thấp chi phí đến mức tối đa vì như vậy với làm giảm giá thành cho sản phẩm. Chính vì vậy mà chi phí và giá thành sản phẩm luôn là bài toán khó đối với doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Trong cơ chế thị trường cạnh tranh để tồn tại và phát triển thì một doanh nghiệp phải trang trải được các chi phí bỏ ra và có lãi. Để thực hiện được yêu cầu này công tác quản lý và tổ chức kế toán trong doanh nghiệp phải có khả năng ứng xử giá linh hoạt, biết tính toán chi phí, biết tổ chức bộ máy quản lý hợp lý và hiệu quả, biết khai thác những tiềm năng có sẵn của mình, biết sử dụng vốn đầu tư một cách hiệu quả tránh lãng phí, thất thoát vốn nhằm giảm chi phí tới mức thấp nhất và đạt lợi nhuận như mong muốn. Chính vì vậy mà công tác kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình. Dưới góc độ vi mô, việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho các nhà quản lý từ đó đưa ra những quyết định tối ưu cho sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Dưới góc độ vĩ mô, việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính là cơ sở để nhà nước kiểm tra hiệu quả việc sử dụng vốn đầu tư, cũng như xác định quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước. Qua đó cho thấy, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn là một phần quan trọng của công tác kế toán và quản lý trong doanh nghiệp. Khi thực tập tại công ty em thấy khâu tổ chức công tác kế toán còn nhiều vấn đề bất cập vì vậy em đã lựa chọn chuyên đề: “ Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thành Phát Việt Nam” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Nội dung của báo cáo được chia thành 4 phần sau đây: Phần 1: Lời mở đầu. Phần 2: Cơ sở lí luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và đặc điểm địa bàn nghiên cứu. Phần 3: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thành Phát Việt Nam. Phần 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thành Phát Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC