Tập huấn kỹ thuật MegaVNN - Module 1: Giới thiệu chung về mạng, mạng LAN, TCP/IP

Trong lịch sửphát triển của loài người, thếkỷXX được đánh dấu bởi cuộc cách mạng vềcông nghệthông tin, bao gồm các vấn đề: thu thập, xửlý và phân phối thông tin. Điều đặc biệt là khi khảnăng thu thập, xửlý và phân phối thông tin của con người tăng lên, thì nhu cầu của chính con người vềviệc xửlý thông tin một cách tinh vi, phức tạp lại tăng nhanh hơn nữa. Ngày nay máy tính điện tử đã được sửdụng phổbiến, việc kết nối máy tính trong các mạng là xu hướng tất yếu, không chỉtrong lĩnh vực nghiên cứu thuần tuý mà cảtrong hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động của con người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC