Tham nhũng ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

Vấn nạn tham nhũng ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận không kém so với chính sách cải cách kinh tế và tốc độ phát triển đáng kinh ngạc, bởi chúng có quan hệ mật thiết vơi nhau trong suốt quá trình phát triển của quôc gia này. Các cuộc cải cách kinh tế của khu vực nhà nước trước kia chủ yếu bao gồm tư hữu hóa lĩnh vực nông nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước vừa và nhỏ, để lại các doanh nghiệp quôc doanh lớn dưới sự quản lí của nhà nước. Hiện tại cải cách tập trung vào việc làm cho các doanh nghiệp nhà nước và các ngân hàng trở nên hiệu quả hơn, hoạt động như các doanh nghiệp tư nhân, từng bước tư hữu các doanh nghiệp quốc doanh lớn và thiết lập các để phát triển các vùng nông thôn, xóa đói giảm nghèo và vấn đề an sinh xã hội. Cũng từ đó các quan chức quản lý tài sản nhà nước các chương trình phát triển xã hội đã lợi dụng quyền lực để tư lợi cá nhân, bao gồm: tham ô công quỹ, nhận hối lộ từ những người cần họ giúp đỡ và làm dụng quyền lưc trong việc thực thi các chương trình phát triển các doanh nghiệp quốc doanh, các ngân hàng thương mại quốc doanh và các kễ hoạch xã hội khác của chính phủ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC