Thanh toán không dùng tiền mặt ở Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Nam Định, thực trạng và giải pháp

Giai đoạn 2001- 2010 là giai đoạn có tính chất quyết định chiến lược cho quá trình phát triển mới của nền kinh tế Việt Nam trong vòng xoáy khách quan của các chuyển động hội nhập và toàn cầu hoá. Xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế thế giới đang mở ra cho nhân loại một cánh cửa giao lưu đầy triển vọng. Vượt qua không gian và thời gian, những luồng dịch chuyển hàng hoá và tiền tệ đã tạo nên sự gắn kết ngày càng bền vững giữa các quốc gia với những trình độ kinh tế khác nhau và thể chế pháp luật riêng biệt. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Ngân hàng Việt Nam nói riêng đang tích cực vận động để chuyển mình theo kịp với dòng chảy mạnh mẽ của nền kinh tế – tài chính thế giới. Các mối quan hệ thanh toán đan xen ngày càng phong phú, đa dạng và phức tạp đòi hỏi tất yếu phải có các phương thức thanh toán tiện dụng, hiện đại để đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của các chủ thể kinh tế. Được xem là nấc thang phát triển tất yếu của nền kinh tế thanh toán không dùng tiền mặt đã tồn tại, phát triển và không ngừng được đổi mới, hoàn thiện, ngày càng chứng minh được những tiện ích của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Nam Định nói riêng trong quá trình đổi mới và phát triển, thanh toán không dùng tiền mặt đã gặp phải rất nhiều khó khăn và thách thức. Thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam còn là nền kinh tế tiền mặt vì dân chúng chưa từ bỏ thói quen sử dụng tiền mặt vốn đã ăn sâu từ bao đời nay. Thứ hai, hệ thống pháp luật cũng chưa hoàn chỉnh , thiếu đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Thứ ba, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào Ngân hàng gặp nhiều bất cập, các phần mềm ứng dụng chưa sáng tạo vì thế chưa phát huy tối đa hiệu quả các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thứ tư, chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên Ngân hàng còn hạn chế. Thứ năm, Ngân hàng thương mại Việt Nam đang phải cạnh tranh với các Ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh tế phi Ngân hàng có trình độ và công nghệ cao hơn rất nhiều với các sản phẩm Ngân hàng đa dạng, phong phú và hấp dẫn. Trước những khó khăn đó, các Ngân hàng thương mại Việt Nam càng phải nhanh chóng khẳng định sức mạnh cạnh tranh cũng như khẳng định vai trò chủ đạo của mình trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và dịch vụ Ngân hàng, góp phần xây dựng một nền văn minh tiền tệ ổn định và vững mạnh. Như vậy, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đang là một yêu cầu cấp thiết hàng đầu trong quá trình phát triển hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Ngân hàng Việt Nam nói riêng, của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Xuất phát từ thực trạng đó, cùng với quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Nam Định trong thời gian thực tập vừa qua, em đã lựa chọn đề tài: “Thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Nam Định, thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu và phát triển thành khoá luận tốt nghiệp của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC