Thảo luận Từ mặt cắt tổng hợp, hãy khai thác cấu tạo và quy trình may túi 2 viền lật may trên quần âu nam

Quy cách: Hình dáng vị trí túi theo mẫu D x R = ( 12 x 1 ) cm Miệng túi cách chân cạp: 6 cm Bản to sợi viền: 0.5 cm Miệng túi may mí: 0.1 cm Mật độ mũi may: 4-5 mũi/cm 2. Yêu cầu kỹ thuật: Túi phải đúng vị trí, kích thước quy định Túi đảm bảo cân đối, đối xứng. Chiết ly nằm giữa miệng túi, bản to hai sợi viền bằng nhau, sợi viền phải đanh, 2 góc miệng túi phải cân đối, hai bên cạnh thân túi thừa đều về hai phía miệng túi. Túi êm phẳng, miệng túi khít êm phẳng không trùng, găng vặn, các góc miệng túi không vuông không sụt xổ, nhăn dúm. May mí hai viền túi phải sát và mí đều. Lót túi 2, đáp túi phải khớp nhau và bén sát thân quần. Khi may xong lớp dựng không bị bong rộp dựng phải bám chắc, không bị lệch căng sợi hoặc biến dạng. Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách. Vệ sinh công nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC