Thi công công trình thủy lợi

Quy mô sử dụng bê tông càng lớn thì việc phấn đấu hạ giá thành xây dựng công trình, trước hết làcông trình bê tông, càng cóýnghĩa lớn. Hướng phấn đấu đểhạgiá thành công trình bê tông là: giảm khối lượng bê tông khi thiết kếcông trình và giảm giá thành 1m 3 bê tông trong khi xây dựng công trình. Bê tông thuỷ công thường làm việc trong những điều kiện đặc biệt: ở dưới nước với cột nước áp lực lớn hoặc ởtrong vùng thay đổi của mực nước với sựdao động lớn của nhiệt độkhông khí. Ngoài ra nócòn chịu tác dụng nhiều của môi trường bên ngoài chịu xói của dòng nước cótốc độcao, ma sát của bùn cát vàxâm thực của môi trường nước xung quanh. Làm việc trong những điều kiện bất lợi nói trên nên bê tông thuỷlợi phải cónhững yêu cầu riêng, đòi hỏi phải cóchất lượng cao, cụthểlà: phải thoảmãn các yêu cầu về cường độ(chịu nén vàchịu kéo) cao; chống thấm vàchống xâm thực tốt; chống xói, chống bào mòn vàchống nứt nẻtốt; vàkhi đông kết thì lượng phát nhiệt phải ít.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC