Thị trường chứng khoán OTC

Thu thập thông tin của các loại cổ phiếu: Thông tin từ các báo cáo tài chính Thông tin qua các cơ quan chức năng Thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng Thu thập thông tin từ các nguồn khác Về hình thức tổ chức thị trường: phi tập trung, diễn ra tại các địa điểm giao dịch của các ngân hàng, công ty chứng khoán và các địa điểm thuận tiện cho người mua và bán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC