Thị trường dầu ăn Việt Nam 09.2012

Tóm tắt nghiên cứu • Kết quả khảo sát 200 người có nấu ăn và quyết định chính nhãn hiệu dầu ăn cho thấy: Neptune và Tường An là hai nhãn hiệu dầu ăn phổ biến nhất với tổng độ nhận biết trên 90%. Kế đến là Simply và Meizan với tổng độ nhận biết khá cao lần lượt là 87.5% và 81.5%. • Với nhận biết đầu tiên và không trợ giúp, Tường An là nhãn hiệu có ấn tượng mạnh nhất đối với đáp viên Tp. Hồ Chí Minh, trong khi đó Neptune và Simply lại nổi trội hơn tại Hà Nội. • Gần 1/3 đáp viên tham gia khảo sát cho biết họ sử dụng nhãn hiệu Neptune trong việc chế biến các bữa ăn của gia đình. • Trong khi nhóm tuổi từ 20 – 29 khá ưa chuộng nhãn hiệu Neptune (39.0%), thì nhóm tuổi từ 30 trở lên chủ yếu lại sử dụng dầu ăn hiệu Tường An (29%).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC