Thiết kế cung cấp điện cho một xã thuộc khu vực nông thôn

Biểu thức xác định công suất tính toán của phụ tải sinh hoạt: Psh = kđt.n.P0 Giá trị suất tiêu thụ trung bình của mỗi hộ P0 cho ứng với năm hiên tại, cần xác định được giá trị dự báo P0t ở cuối chu kì thiết kế (năm thứ 7), Coi phụ tải điện ở năm thứ nhất và năm hiện tại là không đổi ( t0=1), suất phụ tải năm thứ t được xác định theo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC