Thiết kế hệ thống Bãi giữ xe tự động

Ngày nay,với sự phát triển của nền kinh tế nước ta đã có nhiều thay đổi to lớn,cuộc sống của người dân cũng ngày càng được nâng cao.Trên đà phát triển đó,vấn đề tự động hóa trong quá trình sản xuất,đáp ứng các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của con người một cách tiện ích,nhanh chóng đã trở thành nhu cầu cần thiết. Nắm được nhu cầu thực tiễn của xã hội nhóm thực hiện tiến hành nghiên cứu và thiết kế một hệ thống BÃI GIỮ XE TỰ ĐỘNG với mong muốn là giải quyết những nhu cầu trên,và lấy đó làm đề tài tốt nghiệp cho mình. Những kiến thức,năng lực đạt được trong quá trình học tập ở trường sẽ được đánh giá qua đợt bảo vệ đồ án cuối khóa.Vì vậy chúng em cố gắng tận dụng tất cả những kiến thức đã học ở trường cùng với sự tìm tòi nghiên cứu,để có thể hòan thành tốt đồ án này.Sản phẩm này là kết quả đạt được của những kiến thức đã được tích lũy trong quá trình học tập và nghiên cứu.Đây cũng là thành công đầu tiên của chúng em trước khi ra trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC