Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia cho công ty TNHH sabmiller Việt Nam, công suất 2400m3 /ngày đêm

Ngành công nghiệp sản xuất bia hiện nay đang phát triển rất mạnh. Bên cạnh phát triển kinh tế thì ngành sản xuất bia cũng đem lại nhiều tác động xấu đến môi trường. Nước thải bia có chứa nhiều hàm lượng chất hữu cơ cao dễ phân hủy, nếu không được xử lý trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC