Thiết kế hồ chứa nước Kala+Bản vẽ

1.1. Vị trí công trình. - Vị trí Địa lý của Công trình: (Tính theo lưới chiếu UTM)  = 11o 30’ 00”  11o 38’ 00” Độ Vĩ Bắc .  = 108o 04’ 30”  108o 12’ 30” Độ Kinh Đông. - Khu vực lòng hồ và khu vực đầu mối công trình nằm phía bắc xã Bảo Thuận, cách QL20 khoảng 8 km, phía bắc đầu mối đã có tuyến đập dâng và hệ thống kênh tưới được xây dựng vào những năm 1978 hiện nay đã bị sạt lỡ và hư hỏng nặng nên không còn phát huy tác dụng. - Từ thành phố Hồ Chí Minh đi theo QL20 đến đầu khu đo là 226km tại ngã ba cây số 226 theo hướng Bắc có lộ đất đỏ chạy vào khu vực đầu mối. - Khu tưới nằm phía hữu QL 20 theo hướng Đà Lạt và cách T.p Đà Lạt khoảng gần 60 km. . 1.2. Nhiệm vụ công trình. Tưới cho diện tích 2.206 ha đất canh tác trong đó: . Tưới tự chảy: 1.806 ha . Tạo nguồn và tưới động lực: 400 ha Cấp nước sinh hoạt cho khoảng 24.000 người vào năm 2010. - Kết hợp giao thông nông thôn, nuôi trồng thủy sản, du lịch và cải tạo môi trường sinh thái vùng dự án 1.3. Quy mô, kết cấu các hạng mục công trình. -Cấp công trình: Đầu mối Cấp III Hệ thống kênh Cấp IV. Tần suất thiết kế các công trình phụ và dẫn dòng thi công: P=10%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC