Thiết kế khung ngang của một trường học

Công trình cõ`n thiết kế là tr-ờng học 5 tầng , đ-ợc xây dựng tại TP. Hà N?i. Công trình đ-ợc xây dựng trong thành phố bị che chắn mạnh bởi các tòa nhà cao tầng. Hệ thống kết cấu của công trình gồm: 1. Hệ thống khung: là hệ thống chịu lực chính của công trình, tiếp nhận tất cả các tải trọng theo ph-ơng ngang và đứng, sau đó truyền xuống móng. 2. Hệ thống kết cấu bao che: gồm t-ờng và cửa, chỉ làm chức năng che chắn cho phần nội thất bên trong và bên ngoài, không tham gia chịu lực. 3. Hệ thống sàn: phân bố đều ở các tầng, ngoài việc chịu tải trọng bản thân và hoạt tải sử dụng tác dụng trực tiếp lên nó thì sàn còn đóng vai trò liên kết, truyền tải trọng ngang và đứng lên hệ khung đảm bảo cho toàn bộ công trình đ-ợc ổn định và đảm bảo các cấu kiện cùng tham gia chịu lực. 4. Các bộ phận giao thông: cầu thang theo ph-ơng đứng, hành lang theo ph-ơng ngang.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC