Thiết kế tuyến đường qua hai điểm T11 - T12 thuộc tỉnh ĐĂK LĂK

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). Thiết kế đồ án tốt nghiệp ngành đƣờng, yêu cầu hoàn thành ba phần chính: - Phần 1: Thiết kế cơ sở (Thuyết minh + 05÷ 06 bản vẽ) + Tra và tính các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến đƣờng (Theo TCVN 4054 – 2005). + Thiết kế chi tiết: Bình đồ - Trắc dọc -Trắc ngang điển hình, cho hai phƣơng án tuyến. + Thiết kế tính toán và so sánh lựa chọn phƣơng án kết cấu áo đƣờng (chỉ yêu cầu cho trƣờng hợp đầu tƣ tập trung, không tính cho phƣơng án đầu tƣ phân kỳ, và nhƣ vậy không yêu cầu luận chứng kinh tế kỹ thuật so sánh lựa chọn kết cấu áo đƣờng).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY