Thực hành môn ô nhiễm không khí và xử lý khí thải

 Tiết diện tháp có thể là hình tròn hay hình chữ nhật.  Dòng khí và dung dịch tưới trong tháp có thể chuyển động cùng chiều, ngược chiều hoặc cắt nhau.  Các mũi phun có thể bố trí một tầng hay nhiều tầng, hoặc dặt dọc theo trục thiết bị.  Các tháp rửa khí rỗng hoạt động có hiệu quả khi bụi có kích thước lớn hơn 10 micromet và kém hiệu quả khi bụi có kích thước nhỏ hơn 5 micromet.  Cấu tạo tháp phun:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC