Thực tập tại công ty TNHH SELA

Từ năm 1996, Đảng và nhà nước chủ trương thực hiện việc chuyển nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Thực tế những thành tựu trong thời gian vừa qua đã chứng tỏ chủ trương này là đúng đắn. Chính sách đổi mới mọi mặt của chúng ta được tiến hành trong bối cảnh thế giới có nhiều thuận lợi. Xu thế phân công lao động và hợp tác quốc tế phát triển mạnh mẽ cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật. Các quốc gia đều thực hiện chính sách mở cửa kinh tế và kinh tế thế giới tăng trưởng theo xu hướng toàn cầu hoá… Bối cảnh thuận lợi này đã có tác động tốt tới kinh tế của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta còn gặp nhiều khó khăn như vốn tích luỹ trong nước còn hạn hẹp, thiếu kỹ thuật và máy móc hiện đại, trình độ lao động chưa cao v.v…Để nền kinh tế nước phát triển mạnh mẽ, chúng ta phải thực hiện tốt công cuộc CNH – HĐH đất nước. Với sự hội nhập của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế khu vực. Cũng như sự phát triển nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay, đã cho thấy rằng hoạt động kinh doanh quốc tế là không thể thiếu được đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Thực tế cho thấy không phải một quốc gia nào trên thế giới dù giàu có đến đâu là có thể tồn tại một cách độc lập, không có quan hệ giao lưu, trao đổi và buôn bán với các nước khác. Việt Nam là một nước đang phát triển càng không thể đóng cửa với các nước trên thế giới. Sau khi đổi mới, dù có được những thành tựu đáng kể. Nhưng nhìn chung nền kinh doanh nước ta vẫn còn yếu kém. Thu nhập quốc dân tính trên đầu người đã tăng, nhưng vẫn thuộc những nước nghèo nhất trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng cao nhưng số tuyệt đối thấp. Việc huy động và sử dụng vốn còn kém hiệu quả. Để khắc phục được tình trạng này chúng ta cần phải tiếp tục các chính sách đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu lúc này rất cần thiết cho nền kinh tế nước ta. Đặc biệt lúc này càng khuyến khích hơn nền kinh tế tư nhân tham gia mạnh mẽ vào hoạt động điều kiện xuất khẩu. Nhằm tăng cường sự phát triển đa ngành, đa công ty. Tuy nhiên mọi mặt hàng kinh doanh đều phải được nhà nước cho phép. Một hiện tượng hiện nay là một tín hiệu đáng mừng đối với nền kinh doanh Việt Nam đó là sự tăng nhanh về lượng doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, doanh nghiệp liên doanh…tạo điều kiện phát triển thị trường, tạo việc làm cho một lượng lao động dồi dào, làm tăng thêm mức sống cho nhân dân lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC