Thực tế công tác quản lý chất lượng (qlcl) trong khu vực công ở Việt Nam

Đô thị hoá với tốc độ ngày càng cao là xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội của các quốc gia, các đô thị đóng vai trò nh những hạt nhân quan trọng. Các hoạt động kinh tế văn hoá chủ yếu của quốc gia đã và sẽ diễn ra chủ yếu ở các đô thị. Nghiên cứu các vấn đề quản lý kinh tế- xã hội ở đô thị nớc ta là hết sức cần thiết cho trớc mắt cũng nh lâu dài. Hiện tại, đô thị Việt Nam tuy còn nhỏ bé so với đô thị các nớc trên thế giới. Trong tơng lai, đô thị Việt Nam sẽ phát triển nhanh vì đó là xu thế chung của thế giới và với hoàn cảnh thuận lợi hiện nay là sự hợp tác của các nớc trong khu vực và trên thế giới Thành phố Hải Dơng là tỉnh lỵ của tỉnh Hải Dơng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của đất nớc, là đầu mối giao thông chính với quốc lộ, tỉnh lộ, thuận lợi cho việc giao lu phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy việc quản lý quy hoạch xây dựng, sử dụng đất xây dựng, bảo vệ môi trờng sinh thái và từng bớc nâng cao nếp sống về giữ gìn trật tự an toàn đô thị là yêu cầu cấp thiết . Trong đó công tác quy hoạch và phân bố sử dụng quỹ đất hữu hạn cho các nhu cầu khác nhau hợp lý là một trong những nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn của thành phố. Để phục vụ cho công việc sau này và làm đề án môn học, là sinh viên chuyên ngành kinh tế quản lý đô thị đồng thời là ngời của tỉnh Hải Dơng, em muốn tìm hiểu về tình hình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC