Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá tại Công ty Kho vận và dịch vụ thương mại - VINATRACO

Giao nhận vận chuyển hàng hoá là một trong những ngành dịch vụ Thương mại gắn liền và liên quan mật thiết với hoạt động kinh doanh trong nước và Quốc tế cũng như hoạt động vận tải nói chung. Là một loại hình kinh doanh dịch vụ Thương mại không cần đầu tư nhiều vốn nhưng lợi nhuận tương đối ổn định nếu chúng ta biết tổ chức điều hành tốt trên cơ sở tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có. Kể từ năm 1990 trở lại đây dịch vụ này đã phát triển mạnh cả về chiều sâu cũng như phạm vi thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay cả nước đã có gần 400 công ty kinh doanh dịch vụ này trong đó khoảng 20 công ty liên doanh và hàng trăm công ty TNHH , chưa kể nhiều hãng giao nhận nước ngoài hoạt động tại nước ta thông qua các đại lý hình thức. Việc phát triển kinh doanh dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá đã mang lại những hiệu quả kinh tế thiết thực . Mặc dù dịch vụ này mới xuất hiện ở Việt Nam vài chục năm gần đây nhưng nó đã có những bước phát triển đáng khích lệ từng bước theo kịp các nước trong khu vực và Thế giới . Tiền thân là Tổng công ty kho vận và dịch vụ Thương mại sau này được thành lập lại theo đăng ký thành lập DNNN số 109 TM/TCCB ngày 22/2/1995, Công ty kho vận và dịch vụ Thương mại Vinatranco - trực thuộc Bộ Thương mại - là một trong những thành viên Hiệp hội giao nhận Việt Nam , đã làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước trong nhiều năm qua. Trong sự chuyển đổi cơ chế hoạt động giao nhận vận chuyển hàng hoá cần phải hoàn thiện và phát triển hơn nữa nhằm đưa ngành giao nhận vận chuyển bước sang một bước mới vững chắc hơn và toàn diện hơn. Qua thời gian thực tập tại Công ty Kho vận và dịch vụ Thương mại và trên cơ sở những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập rèn luyện ở trường , đặc biệt sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo , em đã chọn đề tài ” Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá tại Công ty Kho vận và dịch vụ thương mại - VINATRACO” làm nội dung cho chuyên đề thực tập của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC